Bosnia and Herzegovina

Đurđica Stevanović-Papić

ISST Physician

Phone:
Company: Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Address: Banja Luka, BiH

Vera Keković

ISST Physician

Phone:
Company: Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Address: Banja Luka, BiH

Dobrinka Dragić

ISST Physician

Phone:
Company: Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Address: Banja Luka, BiH

Vladimira Šolaja-Koščica

ISST Physician

Phone:
Company: Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Address: Banja Luka, BiH

Gabriela Mirković

ISST Physician

Phone:
Company: Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Address: Banja Luka, BiH

Slađana Jokić

ISST Physician

Phone:
Company: Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Address: Banja Luka, BiH

Aida Miljević

ISST Physician

Phone:
Company: Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Address: Banja Luka, BiH

Borjana Zubović

ISST Physician

Phone:
Company: Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Address: Banja Luka, BiH

Bogdana Knežić

ISST Physician

Phone:
Company: Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Address: Banja Luka, BiH

Srđan Lukač

ISST Physician

Phone:
Company: Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Address: Banja Luka, BiH

Ognjen Milekić

ISST Physician

Phone:
Company: Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Address: Banja Luka, BiH