Bosnia and Herzegovina

Marko Baričanin

Schroth Therapist

Phone: +38765990668
Compani:
Address: Miloša Obilića 51, Bijeljina, BIH

Sedin Demić

Schroth Therapist

Phone: +387 61547952
Compani:
Address: Mostar, BiH

Dženita Pinjo

Schroth Therapist

Phone: +38761816844
Compani: Dom zdravlja Visoko
Address: Visoko, BiH

Adis Adilović

Schroth terapeut

Phone: +38761835728
Company: Privatna ordinacija SPORTICUS
Address: Alipašina 49, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Vedrana Grbavac

Schroth Therapist

Phone: Unknown
Compani: Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Address: Kralja Tvrtka bb, Mostar, BiH

Zijada Kudumović

Schroth Therapist

Phone:
Company:
Address: Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Nađa Nukić

Schroth Therapist

Phone: 061 953 662
Company: Osteomedic Centar za fizikalnu medicinu i kiropraktiku
Address: Milerova bb, Lukavac, Bosnia & Herzegovina

Mersija Delić

Schroth Therapist

Phone: 061 909 642
Company:
Address: Kuti Livač, Semetovac- Mostar, BiH

Marija Puljić

Schroth Therapist

Phone: +387644410430
Company:
Address:

Benjamin Vladić

Schroth Therapist

Phone: +387 63 861 150
Company:
Address: Mostar, BiH

Ivana Grle

Schroth Therapist

Phone: 063 412 700
Company: SKB Mostar, Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Address: Ulica Kralja Tvrtka b.b., 88000 Mostar, BiH

Ante Mandić

Schroth Therapist

Phone: +387 63 674 929
Company:
Address: Široki Brijeg, BiH

Page 1 of 212